Sosiaalisen median markkinoinnin riskit ovat asioita, joita jokaisen sosiaalisessa mediassa olevan yrityksen tulisi tiedostaa.  Tässä blogitekstissä käydään läpi muutama riskitekijä, jotka yrityksen kannattaa pitää mielessä sosiaalisen median markkinointia suunnitellessa.

1. Tietovuodot

Vaikka sosiaalisessa mediassa pyritään olemaan mahdollisimman avoimia, niin kaikille työntekijöille on tärkeä tehdä selväksi, mitä sosiaalisessa mediassa saa työpaikalta jakaa ja mitä ei.

Riski salassa pidettävän tiedon, tulevien julkaisujen tai muiden yrityksen sisäpiiritietojen paljastumiselle sosiaalisessa mediassa on kuitenkin olemassa. Yrityksen sisällä kannattaa asiat ottaa avoimesti kaikkien työntekijöiden kesken esille ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Työntekijät ovat myös velvoitettuja toimimaan lojaalisti työnantajaansa kohtaan.

Joskus kyse voi olla täysin inhimillisestä vahingosta, jos vaikka yrityksen etukäteen luonnoksiin valmistelemaa sosiaalisen median sisältöä vahingossa julkaistaan ennen oikeaa ajankohtaa. Tällaisia tilanteita varten on hyvä suunnitella toimintaperiaatteet jo etukäteen, sillä vaikka julkaisun poistaisi, se on voinut jo edetä muualle.

Näiden riskien minimoimiseksi olisi hyvä keskittää sosiaalisen median päivitys yhdelle tiimille tai työntekijälle, jotta pystytään paremmin hallitsemaan sisältöä ja sen julkaisua. Jos työpaikalla kenelläkään ei ole omien työtehtävien lisäksi aikaa huolehtia yrityksen sosiaalisesta mediasta, kannattaa miettiä sen ulkoistamista.

2. Negatiiviset kommentit

Sosiaalinen media on madaltanut kynnystä kommentoida asioita sanavalinnoilla, joita ei välttämättä kasvokkain edes koskaan sanoisi. Yrityksen ei kuitenkaan kannata lähteä rajoittamaan muuta kuin täysin asiattomien kommenttien julkaisua sosiaalisen median kanavissaan, sillä avoimuus ja mielipiteiden jakaminen kuuluvat olennaisena osana sosiaaliseen mediaan.

Näin ollen yritys pystyy hallitsemaan vain omia sanomisiaan kanavillaan ja sitä, miten se suhtautuu kritiikkiin. Keskustelua ei täysin voi hallita, mutta negatiiviseen palautteeseen tulee reagoida. Usein negatiiviset tilanteet ovat mahdollisia kääntää edukseen nopealla ja asiallisella reagoinnilla. Lue lisää palautteenannosta Facebookissa aikasemmasta blogikirjoituksestamme.

Asiakkailta saatu negatiivinen palaute kannattaa aina käyttää mahdollisuutena oppia ja miettiä, olisiko omissa toimintatavoissa jotain muutettavaa.

3. Liian vahvat mielipiteet

Yrityksen sosiaalisen median kanavien tulisi sisällöltään olla sellaista, ettei se loukkaa tai väheksy ketään. Vahvat mielipiteet kannattaa sen takia jättää pois ja joissain tapauksissa myöskin työntekijöiden tulisi miettiä, mitä julkaisevat julkisilla sosiaalisen median kanavillaan.

Sisällön tulee olla sellaista, ettei se haittaa yrityksen julkisuuskuvaa tai ole esteenä asiakassuhteille. Mielipiteitään voi esimerkiksi yrityksen blogissa esittää, mutta paljon mielipiteitä jakavissa asioissa se ei yleensä ole yrityksen eduksi. Uskonto ja politiikka ovat esimerkkejä aiheista, jotka kannattaa suosiolla jättää pois yrityksen sosiaalisen median kanavista.

img_0096

4. Maineen hallitseminen

Kaikkien edellä mainittujen riskien jälkeen yrityksen maineen hallinta sosiaalisessa mediassa voi tuntua haastavalta ja se luo yhden riskin itsessään lisää. Sitä kuitenkin pystytään minimoimaan luomalla tarkka sosiaalisen median strategia.

Maineeseen ja julkisuuskuvaan voivat vaikuttaa monet pienetkin mokat yrityksen sosiaalisessa mediassa. Kyse voi olla niinkin pienestä seikasta kuin kirjoitusvirheet. Jatkuvat virheet yrityksen Facebook-päivityksissä eivät anna ammattimaista kuvaa yrityksestä.

Hyvällä sosiaalisen median strategialla voidaan välttää monia virheitä, jotka saattavat myöhemmin kolhia yrityksen julkisuuskuvaa. Etukäteen suunnitellulla sisältökalenterilla pystytään myöskin hallitsemaan sitä, mitä milloinkin julkaistaan. Vinkkejä sisältökalenterin luomiseen saat täältä!

5. Liika promoaminen

Löytyykö yrityksesi jo monista eri sosiaalisen median kanavista? Hyvä juttu, mutta toivottavasti kanavien sisältö ei ole pelkkää mainostusta.

Kuluttajille syötetään mainoksia sosiaalisessa mediassa nykyään joka luukusta, joten jos haluat yrityksesi erottuvan sisällöllään, kannattaa liika promoaminen jättää pois. Sisällön tulisi olla persoonallista ja kertoa tarinaa yrityksestänne.

Postaustahdin ei tulisi myöskään olla liian tiivis. Päivittäin lähetettävät uutiskirjeet päätyvät lopulta roskapostiin, eikä Twitteriinkään tarvitse olla päivittämässä tilapäivitystä joka viides minuutti.

 

 

 

Marianne Sendenali

Author Marianne Sendenali

More posts by Marianne Sendenali