Asiakas

Pro Kala ry koostuu elinkeinokalatalouden järjestöistä, ammattikalastajista, kalan jalostajista ja kalakauppiaista

Intro

Pro Kala ry:n kanssa tehtävän jatkuvan yhteistyön tavoitteena on sosiaalisen median välityksellä inspiroida ja lisätä kuluttajien tietämystä kalatuotteiden monipuolisuudesta edistäen kalan kulutusta Suomessa.

Yhteistyö

Facebook, Instagram, luova sisällöntuotanto, kuva- ja videosisällöt, kohdennettu mainonta & aktiivinen yhteisömanagerointi. Ryhmän luonti ja sen ylläpitäminen

Tulokset

Sisältöjen keskimääräinen sitoutumisprosentti 7%
Orgaaniset näyttökerrat vuodessa: + 2 260 000
49% kertoi ryhmän kasvattaneen kalan kulutusta

Parasta evästä inspiroi kalaruokien pariin.

 

Tavoitteiksi asetetut kalan kulutuksen lisääminen Suomessa sekä kalatoimialan imagon parantaminen olivat vähintäänkin kunnianhimoiset. Ratkaisuksi konseptoitiin Parasta evästä –nimeä kantava Facebook-sivu, joka pyrkii innostamaan ja sitouttamaan kuluttajia kala-aiheisilla sosiaalisen median sisältökonsepteilla.

Aktiivisista faneista muodostettiin Syödään kalaa -yhteisö.

 

Huomasimme nopeasti, että Parasta evästä-sivun fanit ovat erittäin aktiivisia keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia kalaruokiin liittyen. Luonnollisena jatkumona Parasta evästä –sivulle loimme Syödään kalaa –yhteisön, mikä keräsi heti runsaasti jäseniä sivutykkääjien joukosta. Ryhmä keskittyy nimenomaisesti kuluttajien omiin resepteihin ja vinkkeihin, joita he aktiivisesti toisilleen jakavat.

Tulokset.

 

Parasta Evästä –sivun konsepti ja sen alle luotu Syödään kalaa –ryhmä otettiin erinomaisesti vastaan, joka näkyy tuloksissa:

Sivun orgaaniset
näyttökerrat.

+ 2 260 000

Ryhmän kasvuvauhti
kuukaudessa.

+ 40%

Keskimääräinen
sitoutumisprosentti.

7%

Osuus ryhmäläisistä, joiden
kalan kulutus on kasvanut.

49%

Teemu Puuska

Author Teemu Puuska

Brace yourselves winter is coming..

More posts by Teemu Puuska