Hire great people and give them freedom to be awesome.

Miksi olemme hyviä siinä mitä teemme?

Tärkeämpää on se, miksi tulemme olemaan parhaita siinä mitä teemme.

Uskomme yrityskulttuuriin organisaation menestystekijänä. Yrityskulttuurimme on vahva ja rakentuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja isoon luottamukseen toisiamme kohtaan. Meillä ei ole kellokortteja tai esimiehiä, sillä emme koe saavamme niistä mitään hyötyä. Yrityksemme raha-asiat ovat kaikille työntekijöille avoimia ja jokainen meistä voi tehdä hankintoja oman harkintakykynsä mukaan.

Osallistamme päätöksentekoon koko yrityksen ja päätöksiä tehdään asian suuruudesta riippuen sekä yhdessä että yksilöinä. Jokaisella työntekijällämme on vapaus tehdä yritystä koskevia päätöksiä, kunhan se on yrityksen parhaan edun mukaista.

Haastamisen
kulttuuri.

Työntekijämme saavat paljon vapauksia, joiden vastapainona vaadimme jatkuvaa kykyä mukautua ja halua opetella lisää. Yrityksessämme vallitsee haastamisen kulttuuri, jolla viitataan siihen, ettei asioita kannata aina ottaa täysin valmiiksi annettuna, vaan muita pitää haastaa näkemyksistään. Näin vältetään keskinkertaista suorittamista ja laajennetaan ajattelua jatkuvasti. Haastamme työntekijöitämme ottamaan myös sellaisia projekteja, jotka vaativat uusien asioiden opettelua ja epämukavuusalueelle menemistä.

Jokainen työntekijämme tekee Facebookin Blueprint-kokeen ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Olemme jälkikäteen kuulleet, että töiden aloittaminen on välillä tuntunut siltä, että heitettäisiin kylmään veteen ja katsotaan, selviääkö hengissä. Emme kiellä sitä, että yrityskulttuurimme ei sovi kaikille, mutta ne ketkä oppivat uimaan, eivät jää haikailemaan entisen perään.

Ei
hierarkiaa.

NoBotilla ei ole esimiehiä, joilta pyytää lupaa tai kysyä neuvoa. Neuvoa saa aina, mutta työntekijämme ovat hyvin itseohjautuvia ja työskentelevät eri tiimeissä eri projektien tiimoilta. Työtehtäviä on eriytetty siten, että meillä on tuotannosta vastaavia, sekä strategisemmasta puolesta ja asiakkuuksista vastaavia työntekijöitä. Hierarkiavapaa organisaatiorakenne tuo toimintaan paljon joustavuutta ja mahdollistaa myös monia erilaisia kokeiluita itse organisaatiorakenteen, tuotteiden ja palveluiden suhteen.

Hierarkiavapaus näkyy kaikille ja tarkoitamme sitä, kun sanomme että meillä harjoittelijat eivät ole keittelemässä kahvia tai juoksemassa ympäri kaupunkia kuvausrekvisiittaa etsien. Päinvastoin – harjoittelijat, joita otamme ovat mukana asiakas-caseissa ensimmäisestä päivästä lähtien. Ilman turhia välikäsiä tapahtuvat asiat näyttäytyvät asiakasrajapinnassa ketterästi tarpeen vaatiessa muuttuvana toimintana ja nopeana viestintänä.

NoBot on työntekijöidensä omistama.

Jokainen meille palkattava otetaan sillä lähtökohdalla, että hänellä on mahdollisuus tulla osakkaaksi. Haluamme sitouttaa meille tulevat ihmiset, sillä tärkein asia meille yrityksenä on se, että työntekijämme kokevat itsensä ja työnsä merkitykselliseksi. Näin voidaan pitää huoli siitä, että merkityksellisyys välittyy asiakkaalle asti.