Sosiaalisen median sisältökalenteri – tuo markkinoijan kätevä työkalu.

Sosiaalinen media ei ole enää hauska pieni sivutoiminto, vaan monelle yritykselle se alkaa olla ellei ole jo yksi tärkeimmistä markkinointikanavista. Sosiaalisen median sisällöt ovat jatkuvasti yhä ammattimaisempia ja ne noudattavat suunnitelmia, joita tehdään pitkälle etukäteen. Strategian pohjalta luotu sisältökalenteri auttaa pysymään aikataulussa ja helpottaa arkea. Liian usein käy tilanteita, joissa sisältökalenteri on olemassa, mutta sitä ei kiireiden takia noudateta. Sosiaalista mediaa kannattaa ajatella kuin toimitusta, asiat hoidetaan ennen deadlineja kuntoon, jotta juttu ehtii painoon. Kokosin yhteen muutaman vinkin, jolla aloittaa sisältökalenterin kokoamista.

Mieti kohderyhmä ja päätä tavoite

Sosiaalisessa mediassa ei kannata viestiä pelkästään viestimisen ilosta. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja mitattavissa olevaa. Haluatko uusia liidejä ja johtaa ihmisiä kotisivuillenne? Pystytkö määrittelemään ihanneasiakkaasi? Tavoitteenne sekä kohderyhmänne määrittää sosiaalisen median sisältökalenteria hyvin pitkälle. Mieti, millaiset teemat asiakkaitasi kiinnostavat ja millaisia tunteita heissä haluat herättää?

Pysy ajan tasalla

Aloita katsomalla kalenteriin. Yrityksesi tulevat tapahtumat sekä yleiset merkkipäivät kannattaa ottaa huomioon sisältökalenteria tehdessä. Hyvänä apuna toimii esimerkiksi Dinglen somekalenteri. Valitse sellaiset tapahtumat, jotka voit parhaiten valjastaa yrityksesi sanomaa eteenpäin vieväksi. (Huom. jokaisen päivityksen ei tarvitse välttämättä täysin liittyä toimialaasi, mutta myöskään jokaisesta epäolennaisesta kissanristiäispäivästä ei välttämättä kannata julkaista sisältöä.)

Kaikki arjesta poikkeava, mitä toimistolla tapahtuu, kuten esimerkiksi syntymäpäivät, läksiäiset tai vaikkapa aamujumppa, sopivat hyvin sosiaaliseen mediaan. Ihmiset rakastavat nähdä tarinoita ja pilkahduksia yrityksen arjesta. Myös työhön liittyvät tapahtumat, kuten messut ovat sellaisia, jotka kannattaa sisältökalenterin suunnittelussa ottaa huomioon.

Panosta asiantuntijasisältöön ja rakenna sen ympärille

Yritysblogin säännöllinen päivittäminen ja siihen keskittyminen kannattaa. Näin saat liikennettä kotisivuillesi, vahvistat mielikuvaa asiantuntijuudesta sekä samalla sisältöä myös sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median sisältökalenteri kannattaa usein rakentaa asiantuntijasisällön ympärille. Blogin päivittymistahti on hyvä pitää suhteellisen ripeänä. Päätä blogikirjoitusten aiheet etukäteen ja rakenna sisältöä sosiaaliseen mediaan aiheiden pohjalta. Näin voit myös roolittaa ihmisiä kirjoittamaan sisältöä. Kun tiedät aiheet tarpeeksi ajoissa etukäteen, voit selkeästi antaa takarajat esimerkiksi asiantuntijoiden kirjoittamille teksteille.

Jos blogitekstin aiheena olisi vaikka ”Videoiden käyttö sosiaalisessa mediassa”, voisi tämän pohjalta suunnitella, että blogikirjoituksen jakamisen lisäksi, että tällä viikolla laitetaan ulos oma video, artikkelijako aiheeseen liittyen, sekä ’behind the scenes’ tyylinen kuva kuvauksista.

Muista monipuolisuus

Rakenna sisältökalenteri monipuoliseksi. Voit harkita viikoittaista rytmiä, kuten: yksi ajankohtainen uutinen, yksi ’behind the scenes´ -kuva ja yksi blogiteksti viikossa. Sosiaalisessa mediassa ei tarvitse olla tylsä tai jäykkä, vaikka kyseessä olisikin yrityksen sosiaalisen median kanavat. Monipuolisella ja kiinnostavalla sisällöllä sitoutat enemmän ihmisiä ja mahdollisia asiakkaita omiin kanaviisi. Muista tarkastella sitä, minkätyyppinen sisältö toimii ja mikä ei. Sisältöanalyysit auttavat tekemään sosiaalisen median markkinoinnista kustannustehokkaampaa ja tavoitteellisempaa.

Henkilöstön esittelyt muuallekin kuin intraan

Yksi hyvä aihio on yrityksen henkilöstö. Tuomalla esiin ihmisiä palveluiden ja tuotteiden takaa, teet yritystäsi helpommin lähestyttäväksi niin somessa kuin sen ulkopuolellakin. Sosiaalisen median kanavissa olisi erittäin suositeltavaa olla kuvia ihmisistä. Sisältökalenteriin voi vaikkapa lisätä säännöllisin väliajoin yhden työntekijän esittelyn tai lyhyen haastattelun esimerkiksi siitä, mitä työntekijän työtehtäviin kuuluu.

Teemat

Sisältökalenterin aihiot voi rakentaa monella tapaa, mutta yksi tapa on valita viikoittaiset teemat, jonka mukaan mennään. Teemat voivat hyvin kestää pidempääkin, kuin viikon. Ne voivat liittyä sen hetkiseen sesonkiin, yrityksessänne käynnissä olevaan kampanjaan tai täysin sosiaalista mediaa varten luotuun teemaan.

Sisältökalenteria ei tarvitse noudattaa orjallisesti

Tee muutoksia aina tarvittaessa. Sosiaalisessa mediassa on tärkeintä pysyä ajan hermolla ja tarttua sen hetkisiin tapahtumiin, joten jos joku ajankohtainen aihe sopii hyvin viestittäväksi yrityksenne sosiaaliseen mediaan, kannattaa sitä ehdottomasti hyödyntää.

Hyvinkin usein käy niin, etteivät aikataulut pidä, tai jotain tiettyä aihetta kannattaa käyttää eri ajankohtana, kuin on alun perin suunniteltu.

 

Suvi Kinnunen

Author Suvi Kinnunen

Terävä kynä, terävä mieli. Olen nopeatempoisesta ympäristöstä ja ajattelusta syttyvä persoona, joka ei usko inspiraation odottamiseen.

More posts by Suvi Kinnunen