Kasvata brändisi

tunnettuutta.

Näkemys.

Sosiaalisella medialla kilpailuetua.
Palvelutikoni2 - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Sosiaalinen mediaa mahdollistaa brändisi tunnettuuden kasvattamisen.

Jos haluat kasvattaa yrityksesi brändin tunnettuutta, kannattaa panostaa aktiiviseen sisällöntuotantoon. Kohdennettuun mainontaan ja laadukkaan visuaalisen materiaalin tuottamiseen. Brändiuskolliset asiakkaat viettävät enemmän aikaa yrityksesi parissa, suosittelevat sitä läheisilleen ja kasvattavat yrityksen myyntiä. Me tavoitamme oikeat ihmiset oikeaan aikaan tarkasti kohdennetulla sisällöllä.

Vuorovaikutus ja kaksisuuntainen viestintä on sosiaalisen median ydin.

Nopea vuorovaikutteinen viestintä asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa aiheuttaa usein yrityksille haasteita. Hyvin johdettuna tämä kaksisuuntainen interaktiivisuus valjastetaan kilpailueduksi. Jotta tuloksia voidaan saavuttaa, tulee tiedostaa että sosiaalisen median kanavilla on omanlaisensa kulttuurit, jotka vaikuttavat siihen, miten niissä tulisi olla läsnä ja kuinka niissä pitäisi viestiä.

Prosessi.

This is how we like to roll.
Palvelutikoni3 - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

1. Keskustelu & Ymmärtäminen

Keskustelun ensimmäinen askel on määrittää, mitä sosiaalisessa mediassa yritetään saavuttaa ja onko se linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa? Mitä tarinoita haluamme kertoa ja miten teemme niistä relevantteja kuluttajille?

2. Suunnittelu & Strategia

Suunnittelun ensimmäinen askel on yleisön määrittely, jonka jälkeen voidaan määritellä heidän tarpeensa, avainviestit ja kanavat, joilla heitä tavoitellaan. Samalla roolitetaan ihmiset, jotta yhteistyö on mahdollisimman tehokasta.

3. Toteutus & mittaus

Toteutusvaiheessa on aika herättää suunnitelmat eloon. Hyvin usein liikkuvia osia on monia, joka johtaa lyhyelläkin varoitusajalla muutoksiin. Meille tämä on mieluinen haaste. Toteutuksen jälkeen sisältöjä ja niiden onnistumista mitataan etukäteen asetetuin mittarein.

4. Analysointi & Raportointi

Jo tehtyjä sisältöjä analysoimalla voidaan parantaa toimintaa tulevaisuudessa. Näin voidaan ymmärtää millaiseen sisältöön kohdeyleisösi reagoi parhaiten ja mitä muuttaa seuraavalla kerralla.

Mittarit.

Näillä mittaat onnistumista.
Palvelutikoni1 - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Seuraamme brändin tunnettuuden kasvamista ja toimintamme tuloksia eri kanavien seuranta- ja analytiikka -työkaluilla, joiden avulla voimme reaaliaikaisesti analysoida kotisivukävijöiden määriä, seuraajamäärien kasvua ja hakukonemainonnan tuloksia.

Brändin tunnettuuden kasvattamisessa on ensiarvoisen tärkeää seurata toiminnan tuloksia ja tavoitteiden toteutumista. Asetamme selkeitä mitattavia tulostavoitteita mainonnalle ja sisällöntuotannolle. Alla niistä muutama.

Sitoutuminen
Käyttäjien sitoutuneisuus tuotettuun sisältöön on yksi seikoista, joilla brändin tunnettuuden kasvamista voi mitata. Tämä nähdään esimerkiksi tykkäysten, jakojen ja kommenttien määrästä.

Näyttökerrat
Sisällön ja sen katselukertojen määrä kertoo käyttäjien tavoitettavuudesta, ja sen näemme tarkkoina lukumäärinä.

Tehokkuus
Mittaamme myös, kuinka tehokkaasti maksettu mainonta toimii, ja tähän käytämme ROI-mittaria (Return Of Investment).

Kattavuus
Kattavuudella mittaamme, kuinka monta henkilöä olemme toiminnallamme tavoittaneet. Tätä voi myös verrata muihin mittareihin nähdäkseen kokonaisuuden toimivuuden.

Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö.

Kane’s Soda Pop

CASE: Helposti lähestyttävää sisältöä.

Kane’s Soda Pop halusi lisätä brändin tunnettavuutta ja näkyvyyttä kohderyhmän keskuudessa erityisesti Instagramissa. Tavoitteemme oli tehdä helposti lähestyttävää ja kohderyhmälle houkuttelevaa sisältöä pääosin kuvien muodossa.

lue case

Tutustu myös muihin tavoitteisiin.

oman fanikunnan sitouttaminen - tavoite - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Oman fanikunnan
sitouttaminen

yrityksen myynnin kasvattaminen - tavoite - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Yrityksen myynnin
kasvattaminen

Uusien asiakkaiden tavoittaminen - tavoite - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Uusien asiakkaiden
tavoittaminen

Lisäkävijöitä tapahtumaasi - tavoite - Sosiaalisen median toimisto - NoBot

Lisäkävijöitä
tapahtumaasi