Alkoholimainonta sosiaalisessa mediassa on sääntelyltään Suomessa edelleen tulkinnanvaraista ja rajanveto usein vaikeaa, vaikka muuten Suomen alkoholilainsäädäntö on suhteellisen tiukkaa verrattuna esimerkiksi moniin muihin maihin. Valtava osa kaikesta mainonnasta on kuitenkin siirtynyt internetiin ja sosiaalisen mediaan, ja myös miedot alkoholibrändit ovat havainneet tämän.

Sosiaalinen media on tehokas paikka alkoholibrändien mainonnalle

Sosiaalinen media toimii brändien markkinoinnissa luonnollisesti myös sen takia että suurin osa kuluttajista tavoitetaan nykypäivänä siellä. Sosiaalinen media toimii kuitenkin myös muilla tavoin tehokkaasti juuri alkoholimainonnan välineenä. Sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia täysin erilaiseen mainontaan kuin perinteiset välineet; sen luonne on liberaalimpi ja mahdollistaa esimerkiksi paljon rohkeamman huumorin käytön.

Toimiva tarina ja viihteellinen mainos alkavat helposti elää omaa elämäänsä somessa

Alkoholibrändit ovat myös rohkeasti hyödyntäneet mainonnassaan pinnan alla väreilevää suomalaisten uhmakasta asennetta sääntösuomen rajoituksia vastaan siirtämällä mainonnan someen, jossa rajoitukset ovat hieman löyhempiä. Tälläistä onnistunutta mainontaa sosiaalisessa mediassa tekee esimerkiksi olutbrändi Karhu.

 

                                      

Sosiaalisen median mainonta antaa myös mahdollisuuden monipuolisempaan ja nopeampaan mainontaan helposti. Sosiaalisessa mediassa voi kekseliäs tarttua vaikka sen viikon uutiseen tai tapahtumaan ja tehdä siitä edullisesti, nopeasti ja helposti mainoksen. Perinteinen media ei tätä mahdollisuutta tarjoa.

                                   

Suomen alkoholilain säännökset ovat pääsääntöisesti niin sanotusti media- eli
viestintävälineneutraaleja. Näin ollen internetissä ja sosiaalisen median yhteisöpalveluissa
julkaistuun markkinointiin sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin perinteisiä
välineitä käyttäen julkaistuun aineistoon. Pieni tulkinnanvaraisuus on kuitenkin hämmentänyt
sosiaalisen median mainontaa koskien, ja Valviran mukaan valvonta onkin osittain
tapauskohtaista.

Listasimme tärkeimmät säännökset liittyen alkoholimainontaan sosiaalisessa mediassa:

 

Juoman alkoholipitoisuuden korostaminen myönteisenä ominaisuutena on kielletty, eli
asiakasta ei saa houkutella ostamaan tuotetta erityisesti sillä perusteella että
alkoholipitoisuus on korkea, tai esimerkiksi korkeampi toiseen tuotteeseen tai hintaan
nähden.

Alkoholituote ei saa olla yhdistettynä erityisesti nuorille suunnattuun idoliin, eikä
autolla ajamiseen.

Runsaasta alkoholinkäytöstä ei saa luoda ihailtavaa kuvaa, eli että runsasta alkoholia
käyttävä ihminen olisi onnellisempi tai esimerkiksi ihailtu korkean sietokykynsä ansiosta.

Mainonnassa ei saa luoda kuvaa, että alkoholinkäyttä lisäisi sosiaalista tai seksuaalista menestystä.

Alkoholimainonta jossa käytetään hyväksi kuluttajan osallistumista peliin, kilpailuun tai
arvontaan, on kielletty.

Alkoholituotteen mainos ei saa antaa vaikutelmaa, että alkoholi parantaa henkistä tai
ruumiillista suorituskykyä. Kielletty on myös mainonta joka luo kuvan, että alkoholi
parantaisi sairauksia taikka lievittäisi pahaa oloa tai stressiä.

Alkoholimainonnassa on vuodesta 2015 asti myös kielletty kuluttajien tuottaman
sanallisen tai kuvallisen sisällön jakaminen. Tämä säännös on ensimmäisiä suoraan
sosiaaliseen mediaan ja internetiin tehdyistä säädöksistä.
Valviran ohjeen mukaan mietojen juomien mainonta perinteisillä internetsivuilla on sallittua.
Mietojen juomien mainonta on sallittua myös sosiaalisen median palvelussa, kun
jakamistoiminnon käyttöä koskevat rajoitukset on otettu huomioon ja kuluttajien mahdollisuus
kirjoittaa sivuille ja kommentoida siellä on estetty tai mainostaja poistaa alkoholimainonnaksi
katsottavat kuluttajien kirjoitukset.

 

Lähteet:
http://www.valvira.fi/alkoholi/mainonta
Valviran Ohje alkoholimainonnasta
https://mara.fi/alkoholin-mainonta-1-1-2015-alkaen/
Karhun Facebook-sivu
https://www.facebook.com/Karhuolutta/
Sara Keinänen

Author Sara Keinänen

Sosiaaliseen mediaan ja visuaaliseen viestintään intohimoisesti suhtautuva sisällöntuottaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, instagram-addikti ja Antti Tuisku-fani. Parasta on glitterbileet.

More posts by Sara Keinänen